Športna gimnastika

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

• ,
• Pojavnost gimnastike v domačem in mednarodnem okolju,
• ,
• Športna gimnastika z didaktično-metodičnimi vsebinami na izbranih orodjih: parter, konj, krogi, preskok, bradlja, drog, gred, dvovišinska bradlja, mala prožna ponjava, velika prožna ponjava.
• Akrobatika
• Vese in opore
• Ravnotežne in akrobatske prvine na gredi
• Drže in vese na krogih
• Povezovanje večjega števila prvin v sestavo in razumevanje biomehanike izvedbe za lažje povezovanje prvin med seboj.
• Sestavljanje sestav s koreografijo na posameznih orodjih ter poznavanje ocenjevanja osnov športne gimanstike.

Dostopnost