Osnove pedagogike

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. Pedagogika kot znanost
a. Razvoj pedagogike kot znanosti
b. Predmet pedagogike
c. Pedagogika in druge znanosti
d. Pedagoške discipline
e. Pedagoška metodologija
f. Pedagoški pojavi v procesu šolske športne vzgoje
2. Družbena pogojenost vzgoje in izobraževanja
a. Vrednote
b. Človekove in otrokove pravice
c. Vzgoja med kulturo in naravo
d. Vzgoja skozi različne pojavne oblike športa
e. Partnerstva šole in drugih deležnikov
f. Vzgojne pasti/dileme športa mladih
3. Sistem vzgoje in izobraževanja
a. Vzgojno-izobraževalne institucije
b. Organizacija, načrtovanje in vodenje vzgojno-izobraževalne institucije
c. Svetovalna vloga vzgojno-izobraževalnih institucij
4. Učitelj/vzgojitelj v šoli/vrtcu
a. Avtonomija
b. Profesionalni razvoj
c. Učenje učenja
d. Ocenjevanje in vrednotenje
e. Vseživljensko izobraževanje
f. Refleksija in evalvacija
g. Vloga in pomen učitelja športa/športne vzgoje v procesu vzgoje mladih
5. Vzgojni stili
a. Vzgojni stili in razumevanje otrokove narave
b. Cilji in avtoriteta
c. Disciplina in kaznovanje
d. Dejavniki vzgoje skozi šport otrok in mladine
e. Posameznik/skupina v procesu športne vzgoje
f. Vzgojne dimenzije športa otrok in mladine
6. Inkluzivna paradigma
a. Multikulturnost v vzgoji in izobraževanju
b. Oblikovanje inkluzivne skupnosti

Dostopnost