Didaktika

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. Didaktika kot disciplina pedagogike.
2. Umeščenost didaktike v sistem družboslovnih znanosti.
3. Funkcije didaktike.
4. Odnos med splošno in posebno didaktiko.
5. Didaktični pojmi.
6. Zgodovina didaktične misli.
7. Tendence v sodobni didaktiki.
8. Osebnost učitelja.
9. Učitelj športa in športne vzgoje kot motivator in zgled
10. Kompetence sodobnega učitelja.
11. Medosebna komunikacija v pouku.
12. Komunikacije pri pouku športa in športne vzgoje glede na značilnosti okolja
13. Motivacija v pouku.
14. Kreativnost v pouku.
15. Načini razvoja kreativnosti učencev.
16. Etape profesionalnega razvoja učitelja.
17. Organizacija dela in uvod v kurikularno načrtovanje.
18. Makro in mikroartikulacja.
19. Struktura učne ure.
20. Učni cilji.
21. Učne strategije in metode.
22. Učne oblike.
23. Didaktična načela.
24. Didaktična sredstva.
25. Evalvacija učencev in učitelja.
26. Najpogostejše napake v ocenjevanju učencev.
27. Pristopi k ocenjevanju gibalnega znanja in športnih veščin
28. Inkluzija v didaktiki.

Dostopnost