Didaktika vadbe otrok in mladine

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. Razvoj otroka in mladostnika
a. Opredelitev razvoja človeka
b. Modeli in področja razvoja človeka – celostni razvoj človeka
c. Rast, zorenje, razvoj

2. Biološki vidiki razvoja otrok in mladostnikov
a. Spremembe telesnih značilnosti
b. Razvoj posameznih telesnih sistemov v obdobju otroštva in mladostništva
c. Razvoj gibalnih sposobnosti, znanj in spretnosti

3. Gibalni razvoj
a. Modeli, dejavniki in definicije gibalnega razvoja
b. Stopnje in faze gibalnega razvoja
c. Razvoj gibalnih vzorcev in stereotipov

4. Učenje gibanja
a. Opredelitev in definicije gibalnega učenja
b. Vloga učenja gibanja v obdobju otroštva in mladostništva
c. Faze gibalnega učenja
d. Gibalni transfer
e. Vloga povratnih informacij v gibalnem učenju

5. Zdravstveni vidiki razvoja otrok in mladine
a. Spremljanje razvoja in stanja lokomotornega sistema
b. Prepoznavanje in ocenjevanje razvojnih nepravilnosti lokomotornega sistema
c. Načela prilagajanja telesnih obremenitev v povezavi z najpogostejšimi razvojnimi nepravilnostmi lokomotornega sistema,
d. Načela preventivne vadbe in njenega vključevanja v vsakodnevno gibalno aktivnost otrok in mladine

6. Pedagoški in psiho-socialni vidiki športa mladih

7. Didaktični in metodični vidiki športa mladih
a. Načrtovanje vadbe otrok in mladine
b. Vodenje vadbe otrok in mladine
c. Primeri programov športne vadbe otrok in mladine

8. Spremljanje gibalnega razvoja otrok in mladine
a. Pristopi k vrednotenju gibalnega razvoja
b. Testi gibalnega razvoja (SloFIT, ABC gibanja in drugi)

Dostopnost