Didaktika sodobnih in borilnih športov

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. Rolkanje
a. Spoznavanje rolkanja
b. Spopolnjevanje tehnike rolkanja
2. Lokostrelstvo
a. Spoznavanje lokostrelstva
b. Spopolnjevanje tehnike lokostrelstva
3. Plezanje
a. Spoznavanje plezanja in plezalnega okolja
b. Spopolnjevanje tehnike plezanja v različnih okoliščinah
4. Hokej
a. Spoznavanje hokeja (na rolerjih)
b. Spopolnjevanje tehnike hokeja
5. Borilne veščine in športi
a. Odnos borba – borilni športi
b. Pogledi na borilne veščine in športe
c. Borilne veščine kot sredstvo razvoja gibalnih sposobnosti, znanj in spretnosti otrok in mladostnikov
d. Odnos z nasprotnikom
e. Elementi borilnih športov
f. Tehnika borilnih veščin in športov
g. Taktika borilnih veščin in športov
h. Borilne igre
i. Borilne veščine in športi v učnem načrtu šport / športna vzgoja
6. Igre razvoja socialno-gibalnih veščin
a. Igre spoznavanja in zaupanja
b. Igre poslušanja
c. Igre za telesni stik
d. Igre za umirjanje

Dostopnost