Didaktika plesa in skupinske vadbe

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Zgodovina plesa
Metodika družabnih plesov glede na vzgojno-izobraževalno obdobje
Metodika otroških plesov glede na vzgojno-izobraževalno obdobje (na podlagi sodobnega plesa / Laban)
Osnove metodika poučevanja baleta
Metodika ljudskih plesov glede na vzgojno-izobraževalno obdobje
Izbrane teorije učenja in poučevanja v kontekstu plesnega usposabljanja.
Stili učenja in poučevanja v kontekstu plesnega usposabljanja.
Povratne informacije, evalvacija in ocenjevanje; rezultati učenja in kriteriji ocenjevanja.
Specifičnosti plesnega usposabljanja glede na kognitivni razvoj otroka.
Vloga učitelja in interakcije učitelja/učenca
Avtokratski in neavtokratski pristop pri poučevanju – zgodovinski viri.
Razčlemba integrativnega modela plesnega izobraževanja (‘Midway model’) glede na Smith Autard, po principu formule ustvarjanja – izvedba – recepcija/percepcija/sodba.
Dihotomija usposabljanja/ izobraževanja: praktičnega/ teoretičnega znanja, objektivne/subjektivne sodbe
Kodeks obnašanja plesnih predavatelja
Socialni in kognitivni aspekti učenja kateri vplivajo na poučevanje plesa
Motivacija, diferenciacija, inkluzivnost
Učenje motoričnih veščin in samokontrole – implikacije za plesni trening in izvedbo.
Varna praksa (notranji in zunanji dejavniki – anatomski, psihološki, emocionalni, tehnični in prostorni elementi; osnovni materialni pogoji za varno implementacijo plesnega pouka; delovno okolje; oprema)
Pojem zdravega plesalca (vloga prehrane in hidracije, rast in njene implikacije na trening; somatski tipi in implikacije na trening).
Struktura in organizacija učne ure (kratkoročni, srednjeročni in dolgoročni načrti); postopno in razvojno izvajanje učnega programa.
Observacija in pedagoška praksa

Dostopnost