Didaktika letnih gibalnih/športnih aktivnosti v naravi

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. Vsebine letnih aktivnosti v
naravi
a. Pohodništvo
b. Gorništvo
c. Taborjenje
d. Izletništvo
e. Soteskanje

2. Metodika poučevanja letnih aktivnosti v naravi
a. Prilagajanje na opremo
b. Tehnika in taktika pohoda
c. Oriantacija v naravi
d. Kondicijska priprava pohodnika
e. Družabne igre v naravi

3. Reševanje v gorah
a. Zagotavljanje varnosti
b. Nevarnosti v gorah
c. Tehnike reševanja

4. Načrtovanje, priprava in izvedba
Letne aktivnosti v naravi
a. Letna šola v naravi
b. Športni dan

5. Uporaba informacijsko-komunikacijske
tehnologije pri letnih aktivnosti v naravi
a. Kompas
b. Zemljevid
c. GPS

6. Vsebine preživetja v naravi
a. Prva pomoč pri lažjih poškodbah
b. Prižig ognja in bivakiranje
c. Količine vnosa hranil in hidracija