Didaktika atletike

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. Tehnika gibanja posameznih atletskih disciplin
a. Šprint in štafetni teki
b. Vzdržljivostni tek
c. Skok v višino
d. Skok v daljino
e. Sun krogle
f. Met žogice
2. Osnovna pravila atletskih disciplin
a. Šprint in štafetni teki
b. Vzdržljivostni tek
c. Skok v višino
d. Skok v daljino
e. Sun krogle
f. Met žogice

3. Metodika učenja posameznih atletskih disciplin
a. Printi in štafetni teki
b. Vzdržljivostni tek
c. Skok v višino
d. Skok v daljino
e. Sun krogle
f. Met žogice
4. Spoznavanje osnovnih omejitvenih dejavnikov oziroma dejavnikov uspešnosti posameznih atletskih disciplin z razumevanjem prilagajanja intenzivnosti vadbe

Dostopnost