Andragogika

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1) Andragogika kot izobraževalna veda
• Predmet, metodologija in razvoj
• Pojem odraslega
• Sistemske osnove izobraževanja odraslih.

2) Vseživljenjsko izobraževanje
• Koncept in aplikacije
• medsebojno vplivanje podsistema izobraževanja mladih in odraslih
• družba znanja in zahteve družbe znanja z vidika vseživljenjskega učenja.

3) Izobraževanje odraslih
• Temeljne značilnosti in dejavniki uspešnega izobraževanja odraslih
• Participacija v izobraževanju odraslih
• Motivacija odraslih za izobraževanje.

4) Andragoški ciklus
• Planiranje in programiranje izobraževanja
• Značilnosti izvedbe
• Evalvacija

5) Vseživljenjsko izobraževanje učiteljev na področju športa in športne vzgoje
• Razvoj kariere učitelja športa in športne vzgoje
• Stalno strokovno spopolnjevanje in usposabljanje učitelja športa in športne vzgoje
• Učitelj športa in športne vzgoje kot mentor pripravnikom
• Sodelovanje in povezovanje učiteljev športa in športne vzgoje v aktivih, fokusnih in študijskih skupinah

Dostopnost