Uvod v raziskovalno delo

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

• Opredelitev pojma znanost
• Razlika med vsakdanjim izkustvom in raziskovalnim delom
• Primerjava in povezava strokovnega in raziskovalnega dela
• Kategorije znanstvenoraziskovalnega dela
• Etape znanstvenoraziskovalnega dela
• Poštenje in dobra praksa v znanosti
• Sistem znanstveno strokovnih informacij
• Metode raziskovanja (eksperimentalna metoda, analiza arhivskih podatkov, metoda anketiranja, študija primerov)
• Analiza podatkov (osnove univariatne, bivariatne in multivariatne analiza, analiza kvalitativnih podatkov)
• Računalniški programi za zbiranje in analizo podatkov
• Pisanje primarnega dokumenta
• Zbiranje, citiranje in navajanje literature

Dostopnost