Uvod v raziskovalno delo

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. Opredelitev pojma znanost
2. Razlika med vsakdanjim izkustvom in znanstvenoraziskovalnim delom (ZRD)
3. Primerjava in povezava strokovnega in ZRD
4. Kategorije ZRD
5. Faze ZRD
6. Pravni in etični vidik ZRD
7. Pristopi k raziskovanju, metode raziskovanja (splošno uporabljene in posebnosti prehranskega svetovanja-dietetike – PSD)
8. Uvod v statistiko (populacija, vzorec, spremenljivke, hipoteze, statistično sklepanje in statistična značilnost)
9. Analiza podatkov (osnove univariatne in uvod v bivariatno analizo podatkov, predstavitev principa analiza kvalitativnih podatkov)
10. Računalniški programi za zbiranje in analizo podatkov
11. Pisanje primarnega dokumenta
12. Zbiranje, citiranje in navajanje literature
13. Sistem znanstveno strokovnih informacij
14. Orodja za citiranje in navajanje virov
15. Uporaba specializiranih zbirk podatkov

Dostopnost