Tuj jezik za zdravstvene vede - Angleščina II

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. PISANJE STROKOVNIH BESEDIL, ZNANSTVENIH ČLANKOV IN POVZETKOV
2. GOVORNO PREDSTAVLJANJE STROKOVNIH VSEBIN IN JAVNO NASTOPANJE
3. ANGLEŠKO IZRAZOSLOVJE S PODROČJA KLINIČNE PREHRANE IN DIETETIKE
4. ANGLEŠKO IZRAZOSLOVJE NA TEMO STRUKTURE IN DELOVANJA ČLOVEŠKEGA TELESA
5. ANGLEŠKO IZRAZOSLOVJE S PODROČJA HRANIL TER ENERGIJSKO HRANILNEGA RAVNOVESJA
6. ANGLEŠKO IZRAZOSLOVJE NA TEMO PREHRANE V RAZLIČNIH ŽIVLJENJSKIH OBDOBJIH
7. ANGLEŠKO IZRAZOSLOVJE S PODROČJA ALTERNATIVNIH NAČINOV PREHRANJEVANJA
8. ANGLEŠKO IZRAZOSLOVJE S PODROČJA PRIDELAVE HRANE IN PREDELAVE ŽIVIL
9. ANGLEŠKO IZRAZOSLOVJE S PODROČJA NADZORA NAD KAKOVOSTJO IN VARNOSTJO ŽIVIL
10. ANGLEŠKO IZRAZOSLOVJE S PODROČJA EPIDEMIOLOGIJE NALEZLJIVIH BOLEZNI, POVEZANIH S HRANO

Dostopnost