Psihologija

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. UVOD V PSIHOLOGIJO PREHRANE
1.1 Prehransko vedenje in vpliv psiholoških dejavnikov na prehranjevanje
1.2 Psihološka lakota in fiziološka lakota
1.3 Pomen različnih dejavnikov na prehranjevanje in izbiro: osebne preference, družine, vzgoja, kultura

2. PREHRANJEVANJE, VEDENJE IN DUŠEVNE SPOSOBNOSTI
2.1 Osnovni dejavniki psihičnega razvoja
2.2.Pomen kognitivnih dejavnikov in spomina
2.3 Razumevanje čustev, ustrezno izražanje in občutljivost za čustveno doživljanje drugega kot socialna spretnost dietetika
2.4 Prehranjevanje, emocije in razpoloženje
2.5 Vpliv čustev in razpoloženja na vnos, spremembo apetita in prehranjevalno vedenje
2.6 Vpliv nekaterih živil na razpoloženje
2.7. Tolažilno hranjenje in čustveno prehranjevanje

3. PREHRANJEVANJE IN STRES
3.1 Pomen negativnega dogajanja
3.2 Psihosomatska teorija: stres in (pre)sitost
3.3 Paradoks stresnega hranjenja
3.4 Vpliv stresa na vedenje, navade in telesno maso
3.5 Nekatere osebnostne značilnosti in stresni odziv

4. KOMUNIKACIJA V PREHRANSKEM SVETOVANJU – DIETETIKI
4.1 Komunikacije prehranskega svetovalca z različnimi skupinami uporabnikov na osebni ravni
4.2 Komunikacijske veščine in pomembne spretnosti za prehranskega svetovalca
4.3 Aktivno poslušanje, govorjenje, podajanje informacij: učenje in poučevanje
4.4 Pomen osebnega prostora, prvega vtisa, neverbalnih znakov in indirektnih sporočil ter načini reagiranja pri delu dietetika

5. MOTIVACIJA IN SPREMEMBE
5.1. Uvod v motivacijo, razgovor in svetovanje za spodbujanje sprememb v prehranjevalnem vedenju