Prva pomoč

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Opis vsebine:
Študenti osvojijo znanja naslednjih podrocij:
– opredelitev prve pomoci;
– eticni in pravni vidiki nudenja prve pomoci;
– zacetni pregled poškodovanca ali nenadno obolelega in osnovni postopki nudenja prve pomoci;
– triaža in reševalna veriga;
– prepoznava in oskrba nezavestnega;
– zacetni in nadaljevalni postopki oživljanja odraslih, otrok, dojenckov in novorojenckov;
– oskrba dihalne poti;
– vrste šoka, prepoznava in možni ukrepi;
– krvavitve – vrste krvavitve, nacini ustavljanja le-te (hemostaza) in tehnike oskrbe ran;
– zacetna oskrba poškodovanca (udarnine, zvini, izpahi, zlom kosti), ter nacela in nacini imobilizacije;
– prepoznava in osnovni ukrepi pri nekaterih nujnih stanjih kot so: opekline, podhladitve in omrzline, vrocinska kap, akutne zastrupitve;
– nujna stanja v interni medicini in nevrologiji (prepoznava in oskrba): akutni koronarni sindrom, pljucni edem in pljucna embolija, astma, alergijska reakcija in anafilaksija, akutna možganska kap, epilepsija in epilepticni status, hipoglikemija.

Pri laboratorijskih vajah mora študent osvojiti ustrezno kardiopulmonalno reanimacijo na fantomu, nauci se primarne oskrbe ran, osnov imobilizacije in položajev pri transportu.