Prva pomoč

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Opis vsebine:
Študenti osvojijo znanja naslednjih področij:
• opredelitev prve pomoči;
• etični in pravni vidiki nudenja prve pomoči;
• začetni pregled poškodovanca ali nenadno obolelega in osnovni postopki nudenja prve pomoči;
• triaža in reševalna veriga;
• prepoznava in oskrba nezavestnega;
• začetni in nadaljevalni postopki oživljanja odraslih, otrok, dojenčkov in novorojenčkov;
• oskrba dihalne poti;
• vrste šoka, prepoznava in možni ukrepi;
• krvavitve – vrste krvavitve, načini ustavljanja le-te (hemostaza) in tehnike oskrbe ran;
• začetna oskrba poškodovanca (udarnine, zvini, izpahi, zlom kosti), ter načela in načini imobilizacije;
• prepoznava in osnovni ukrepi pri nekaterih nujnih stanjih kot so: opekline, podhladitve in omrzline, vročinska kap, akutne zastrupitve;
• nujna stanja v interni medicini in nevrologiji (prepoznava in oskrba): akutni koronarni sindrom, pljučni edem in pljučna embolija, astma, alergijska reakcija in anafilaksija, akutna možganska kap, epilepsija in epileptični status, hipoglikemija.

Pri laboratorijskih vajah mora študent osvojiti ustrezno kardiopulmonalno reanimacijo na fantomu, nauči se primarne oskrbe ran, osnov imobilizacije in položajev pri transportu.

Dostopnost