Procesiranje in sestava živil

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. Splošne vsebine
1.1. Razvrstitev tehnoloških postopkov predelave živil.
1.2. Zaščita in varnost izdelkov, organizacija sistema notranjega nadzora, dobre proizvodne prakse, sledljivosti in obvladovanja alergenov.
1.3. Označevanje in deklariranje živil, embalaža, skladiščenje, dobra skladiščna in transportna praksa.
1.4. Dodatki v živilih.
2. Tehnologije predelave, lastnosti, sestava in zakonske zahteve za osnovne skupine živil:
2.1. Mlevski izdelki, testenine, pekovski izdelki, ekstrudirani izdelki,
2.2. Izdelki iz sadja,
2.3. Izdelki iz zelenjave,
2.4. Meso in izdelki iz mesa, rib, jajc,
2.5. Mleko in izdelki iz mleka,
2.6. Olja in maščobe,
2.7. Izdelki iz stročnic,
2.8. Kakav, čaji, začimbe, modificirani škrobi čokolada, konditorski izdelki,
2.9. Pijače brez sadnega deleža, alkoholne pijače, vino, pivo.

Dostopnost