Pridelava hrane

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. Splošne vsebine
1.1. Pomen samooskrbe s hrano, naravne danosti Slovenije za kmetijsko proizvodnjo,
1.2. Dejavniki, ki vplivajo na lastnosti in kakovost pridelkov,
1.3. Klasični načini kmetijske pridelave,
1.4. Trajnostni načini; ekološka in integrirana pridelava hrane,
1.5. Moderni načini; pridelava v zaprtih sistemih, hidroponika, gensko spremenjena hrana,
2. Varnost kmetijskih pridelkov
2.1. Primarna onesnaževala pridelkov,
2.2. Dobra kmetijska praksa uporabe fitofarmacevtskih sredstev,
3. Organiziranost in povezanost pridelave in predelave hrane
3.1. Sheme kakovosti in geografske zaščite
3.2. Kratke oskrbne verige, spodbude in subvencije
4. Lastnosti in kakovost nepredelanih kmetijskih pridelkov
4.1. Žita, stročnice, gomoljnice,
4.2. Sadje, oljke, grozdje,
4.3. Zelenjava,
4.4. Meso in mleko,
4.5. Čebelji pridelki,
4.6. Oljnice, začimbe, čaji in drugi pridelki.

Dostopnost