Predelava živil

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Splošne vsebine:
Razvrstitev tehnoloških postopkov predelave.
Zaščita in varnost izdelkov, pomen sistema notranjega nadzora HACCP in dobre proizvodne prakse, sledljivost, pomen pakirne tehnike in pakirnih materialov, označevanje in deklariranje, pomen obvladovanja alergenov, skladiščenje, dobra skladiščna in transportna praksa.

Tehnologije predelave in izdelave živil:
Žita, prevdo žita, žitne kaše, mlevski izdelki; lastnosti, uporabnost, mletje, tipi mok, sestava, varnost, zakonodaja.
Kruh, izdelki dobljeni s toplotno obdelavo in z ekstrudiranjem; lastnosti, sestava, varnost, zakonodaja.
Testenine; izdelava, vrste, lastnosti, sestava, varnost, zakonodaja.
Slaščice in »fini« pekarski izdelki; lastnosti, sestava, varnost, zakonodaja
Izdelki iz žit dobljeni z biotehnološkimi postopki; orientalske jedi na osnovi žit in stročnic.
Stročnice in gomoljnice; uporaba, predelava, izdelki, varnost.
Pridobivanje rastlinskih olj, margarine in majoneze, lastnosti, sestava, varnost, zakonodaja.
Sadje, lastnosti, sestava, spremembe sestave med skladiščenjem, izdelki iz sadja, brezalkoholne pijače, lastnosti, sestava, varnost, zakonodaja.
Zelenjava; lastnosti, sestava, spreminjanje sestave med skladiščenjem, postopki predelave zelenjave, fermentirani izdelki, toplotno obdelani izdelki; lastnosti, sestava, varnost, zakonodaja.
Sladkor, škrob, med; pridobivanje, uporaba, konditorski izdelki, lastnosti, sestava, zakonodaja.
Kakav, kava, čaj, začimbe; lastnosti, sestava,
Meso; lastnosti, vrste, sestava, izdelki iz mesa, suhomesnati izdelki, konzervirani izdelki na osnovi mesa, tehnologija izdelave, lastnosti, sestava, varnost, zakonodaja.
Ribe; lastnosti, predelava, izdelki iz rib
Mleko; lastnosti, sestava, izdelki iz mleka; tehnologija izdelave, lastnosti, sestava, varnost, zakonodaja
Jajca; lastnosti, sestava glede na izvor, izdelki, varnost, zakonodaja.