Praktično usposabljanje v delovnem okolju I - 6 tednov

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. PRAKTIČNO DELO V UČNIH BAZAH
1.1. Živilska industrija
1.2. Prehranski obrati v javnem sektorju
1.3. Prehranski obrati v zasebnem sektorju
1.4. Vladne in nevladne organizacije
2. ORGANIZACIJA DELA Z OSNOVAMI EKONOMIKE
2.1. Seznanitev z načinom organizacije ustanove (zavoda, podjetja), ekonomike poslovanja in načini financiranja, planiranjem dela in kalkulacijo stroškov.
2.2. Seznanitev z veljavno zakonodajo na posameznih področjih praktičnega usposabljanja
3. PROCESI DELA V UČNIH BAZAH
3.1. Seznanitev z osnovnimi procesi dela v živilski industriji ali v velikih kuhinjah ali v vladnih in nevladnih organizacijah
4. OPREMA V UČNIH BAZAH
4.1. Seznanitev z opremo v živilski industriji ali v velikih kuhinjah ali v vladnih in nevladnih organizacijah
5. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI IN VARNOSTI
5.1. Seznanitev s sistemi kakovosti in/ali varnosti dela, HACCP in ostalo
6. RAZVIJANJE STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI
7. IZPOLNJEVANJE VSEBIN PRAKTIKUMA PRAKTIČNO USPOSABLJANJE I

Dostopnost