Patologija

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

PREDAVANJA

1. UVOD, CELIČNA PATOLOGIJA
1. 1. Pogostejši izrazi in pojmi v patologiji
1. 2. Patološke spremembe celic
1. 3. Motnje v izkoriščanju kisika na celični ravni; hipovitaminoze B
1. 4. Staranje

2. OBRAMBNI ODZIVI ORGANIZMA
2.1. Vnetje
2.2. Obnova tkiv po poškodbi
2.3. Imunski obrambni mehanizmi
2.4. Odziv na stres

3. MOTNJE PRESNOVE
3.1. Uravnavanje presnovnih procesov
3.2. Stradanje
3.3. Debelost
3.4. Sladkorna bolezen
3.5. Hipoglikemija

4. KRI
4.1. Funkcije in sestava krvi; hematopoeza
4.2. Anemija
4.3. Hemostaza in hemoragična diateza
4.4. Tromboza

5. ZUNAJCELIČNA TEKOČINA (ZCT)
5.1. Uravnavanje volumna in osmolarnosti ZCT 5.2. Dehidracija
5.3. Motnje acidobaznega ravnotežja ZCT

6. LEDVICE
6.1. Akutna odpoved ledvic
6.2. Kronična odpoved ledvic

7. OBTOČILA
7.1. Delovanje in okvare v delovanju obtočil
7.2. Hipotenzija
7.3. Arterijska hipertenzija
7.4. Ateroskleroza in njene posledice

8. DIHALA
8.1. Oblike motenj v delovanju dihal
8.2. Kronična obstruktivna pljučna bolezen
8.3. Astma
8.4. Hipoksija in cianoza

9. ŽLEZE Z NOTRANJIM IZLOČANJEM
9.1. Uvod v endokrini sistem
9.2. Motnje v presnovi kalcija in fosfatov
9.3. Osteoporoza

10. PREBAVILA IN JETRA
10.1. Motnje v delovanju prebavil
10.2 Motnje v delovanju jeter; zlatenica
10.3. Alkoholna okvara jeter

11. ŽIVČEVJE
11.1. Bolečina
11. 2. Glavobol

SEMINARSKE VAJE

1. TEMELJNE PREISKAVE V PATOLOGIJI
1.1. Teoretske osnove preiskav
1.2. Praktične demonstracije preiskav
1.3. Biopsija
1.4. Histološki/citološki preparati
1.5. Elektronska mikroskopija
1.6. Imunohistokemija
1.7. Pretočna citometrija
1.8. Molekularno – biološke metode

2. OBDUKCIJA
2.1. Pomen obdukcije
2.2. Vrste obdukcije
2.3. Osnove tanatologije

3. PATOMORFOLOGIJA IZBRANIH BOLEZN
3.1. Sladkorna bolezen
3.2. Pljučnica
3.3. Tuberkuloza
3.4. Ateroskleroza
3.5. Bronhialna astma
3.6. Karcinom dojke

Dostopnost