Patologija

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Uvod
• Zdravje
• Bolezen, posledice bolezni, prognoza, remisija, recidiv
• Nomenklatura in klasifikacija
• Jatrogene bolezni
• Patologija, opredelitev, razdelitev
• Preiskovalni nivoji
• Patogeneza (mehanizmi nastanka bolezni)
• Etiologija – škodljivi učinki dejavnikov zunanjega in notranjega okolja: fizikalni dejavniki, kemijski dejavniki in zdravila, onesnaženje okolja, kajenje, patogeni mikroorganizmi, neustrezna prehrana, staranje, imunske reakcije, genetski dej
Reakcije celic in tkiv na delovanje dejavnikov zunanjega in notranjega okolja
• Reverzibilne spremembe pri subletalni okvari celice: hidropična degeneracija, maščobna infiltracija, hialinokapljična degeneracija, pigmenti, amiloidoza
• Ireverzibilne spremembe pri letalnih okvarah: akcidentalna smrt celice, nekroza, tipi nekroze, gangrena, tipi gangrene
• Distrofična in metastatična kalcifikacija
• Programirana smrt celice (apoptoza)

Motnje rasti, morfogeneze in diferenciacije
• Regeneracija, celični ciklus in razdeitev celic glede na delitveno sposobnost (labilne, stabilne, permanentne)
• Rast, diferenciacija, morfogeneza
• Prirojene motnje rasti celotnega organizma (pritlikavost, gigantizem)
• Motnje organogeneze (agenezija, aplazija/hipoplazija, atrezija, ektopija, heterotopija, horistija)
• Motnje rasti posameznih organov/tkiv (hipertrofija/ hiperplazija, atrofija)
• Pridobljene motnje diferenciacije (metaplazija, displazija)

Vnetje in obnova
• Definicija in pomen
• Razdelitev vnetja glede na trajanje
• Razdelitev glede na prevladujočo vnetno komponento
• Obnova/celjenje

Edem
• Vzroki in patogeneza
• Transudat, eksudat
• Prekomerno kopičenje tekočine v telesnih votlinah
• Lokalni, splošni edem
• Pljučni edem, možganski edem

Motnje krvnega obtoka
• Nadkrvnost (aktivna, pasivna)
• Krvavitev
• Šok
• Tromboza
• Embolija
• Ishemija (akutna, kronična)
• Infarkt

Imunske motnje
• Reakcije preobčutljivosti
• Transplantacija in zavrnitev presadka
• Avtoimunske bolezni
• Hashimotov avtoimunski tiroiditis
• Bolezni imunske pomanjkljivosti
• AIDS

Genetske motnje
• Mutacije, Kromosomske anomalije
• Downov sindrom
• Monogenske dedne bolezni
• Hemofilija
• Nevrofibromatoza
• Poligenske dedne bolezni

Ciste (prave, psevdociste)

• Novotvorbe
• Opredelitev, Nomenklatura, Klasifikacija
• Etiologija
• Preneoplastične bolezni
• Neoplastična transformacija celice, onkogeni/supresorski geni
• Diferenciacija novotvorb
• Klonalnost, progresija in heterogenost novotvorb
• Biološke značilnosti novotvorb in tumorski markerji
• Benigne novotvorbe
• Maligne novotvorbe
• Vplivi novotvorbe na organizem (lokalni, sistemski)
• Epidemiologija novotvorb
• Adenom širokega črevesa
• Pljučni karcinom
• Osteogeni sarkom
• Hodgkinova bolezen

VAJE
• Temeljne preiskave v patologiji – teoretske osnove in praktične demonstracije.
• Biopsija
• opredelitev in pomen, razdelitev (citološka – eksfoliativna/aspiracijska, histološka), načini odvzema bioptičnega vzorca, fiksacija in izdelava trajnega histološkega/citološkega preparata, intraoperativna histološka preiskava kriostatskih rezin, elektronska mikroskopija, histokemija, imunohistokemija, pretočna citometrija in molekularno-biološke metode v patologiji

Obdukcija
• pomen, vrste (klinična, sodnomedicinska, sanitarna), osnove tanatologije

Izbrana poglavja iz specialne patologije
• sladkorna bolezen, pljučnica, tuberkuloza, ateroskleroza, bronhialna astma, karcinom dojke