Organizacija in tehnologije pri pripravi hrane

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Organizacija obratov za pripravo hrane z osnovami ekonomike
• Javni zavodi, gostinski obrati
• Catering
• Nabava živil, javna naročila
Zagotavljanje kakovosti hrane :
• tehnološka opremljenost prostorov, transportnih sredstev
• izbira tehnoloških postopkov, senzorična ocena
• človeški viri, znanje, motiviranost
• finančni viri
• kakovost dobavljenih živil
Zagotavljanje varnosti hrane po načelih HACCP sistema
• Osebna higiena
• Higiena okolja
• Načela dobre higienske in proizvodne prakse v kuhinjah
• Dokumentacija in sledljivost
Sestavljanje menijev, jedilnikov
• planiranje,
• normativi, standardi
• dietni režim
• kombiniranje jedi
• preverjanje ustreznosti sestave jedilnikov – računalniške metode
Gastronomija