Organizacija in tehnologije pri pripravi hrane

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. ORGANIZACIJA OBRATOV ZA PREHRANO Z OSNOVAMI EKONOMIKE
1.1. Javni zavodi
1.2. Gostinski obrati
1.3. Catering
1.4. Organizacijski sistemi obratov
2. TEHNOLOŠKI POSTOPKI V OBRATIH ZA PREHRANO
2.1. Mehanska obdelava
2.2. Toplotna obdelava
2.3. Hlajenje
2.4. Spremembe v masi živil
2.5. Spremembe v strukturi in hranilni vrednosti
3. TEHNOLOŠKA OPREMLJENOST OBRATOV ZA PREHRANO
3.1. Osnovna oprema
3.2. Aparati, stroji
3.3. Posoda
3.4. Pripomočki, orodje
4. NAČRTOVANJE MENIJEV, JEDILNIKOV
4.1. Sistematika jedi
4.2. Planiranje
4.3. Izračun normativa
4.4. Priporočila, zakonodaja
5. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI HRANE
5.1. Zelenjava
5.2. Sadje
5.3. Škrobna živila
5.4. Beljakovinska živila
5.5. Maščobna živila
5.6. Začimbe
5.7. Sol, sladkor, sladila
6. NABAVA ŽIVIL
6.1. Javna naročila
6.2. Kakovostni kriteriji
7. ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI HRANE
7.1. Osebna higiena
7.2. Higiena okolja
7.3. Načela dobre higienske prakse
7.4. Načela dobre proizvodne prakse
7.5. Dokumentacija in sledljivost
7.6. Preprečevanje zastrupitev s hrano
8. GASTRONOMIJA
8.1. Tradicionalne slovenske jedi
8.2. Tradicionalne jedi različnih kultur

Dostopnost