Načrtovanje prehrane pri različnih športih

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. OSNOVNE ZNAČILNOSTI PREHRANE V ŠPORTU
1.1 Ugotavljanje prehranskega statusa športnika (antropometrija, metode beležanja prehrane)
1.2 Ocena dnevnih energijskih potreb v športu
1.3 Osnovna načela prehranjevanja v športu (pred, med, po aktivnosti)
1.4 Pomen prehrane v regeneraciji športnika
1.5 Dehidracija in osnovna načela rehidracije v športu (športni napitki in ostale tekočine)
1.6 Pregled izdelkov namenjenih športnikom in priporočila glede uživanja (geli, tablice, proteini)
1.7 Dnevne potrebe po vitaminih in mineralih v športu
2. PREHRANA PRI RAZLIČNIH ŠPORTIH
2.1 Prehrana rekreativcev
2.2 Specifika prehrane pri posameznih športnih zvrsteh (vzdržljivostni športi, športi moči, timski športi, kategorizirani športi, športi v posebnih pogojih)
2.3 Specifičnosti prehrane športnikov v dobi rasti in razvoja
3. OSNOVNA NAČELA SESTAVE JEDILNIKOV V ŠPORTU
3.1 Načrtovanje prehrane športnika v smislu kontrole telesne mase (pridobivanje, izguba ali ohranjanje telesne mase)
3.2 Periodizirana prehrana

4. VLOGA DIETETIKA V PREHRANI ŠPORTNIKA (povezava s starši, trenerjem, zdravnikom, kuharskim osebjem, svetovanje na potovanjih…)

Dostopnost