Mikrobiologija

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

V uvodu se poveže dosedanja znanja z značilnostmi prokariontske in evkariontske celice. Predstavi se tudi teoretično ozadje mikrobioloških metod (sterilnost, oprema, gojenje mikroorganizmov, varnost).

Mikrobiologija vključuje baterije, viruse, glive, alge in protozoe. Mikrobi se nahajajo v več velikostih in oblikah in se nahajajo praktično v vseh okoljih. Lahko delujejo v ekstremnih okoljih in so zelo pomembni v dnevnem življenju , ter so odgovorni tako za zdravje kot bolezni ljudi, živali in človeka. Hrano nam lahko proizvedejo ali pa pokvarijo. Lahko jih spreminjamo za korist človeštva. Pomembni so naslednji elementi mikrobiologije:
• struktura in funkcija prokariontske in evkariontske celice
• osnovna virologija
• rast in kontrola rasti mikrobov
• mikrobna ekologija
• mikrobna biodiverziteta
• mikrobna taksonomija
• mikrobni metabolozem/fiziologija
• mikrobna genetika
• mikrobne inetrakcije primeri vezani na človeka, žival, rastlino, druge mikrobe
• pozitivno delovanje mikrobov -primeri vezani na aktualno prakso v živilstvu in prehrani
• negativno delovanje mikrobov- primeri vezani na aktualno prakso v živilstvu in prehrani