Mikrobiologija

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. Zgodovinsko ozadje in razvoj mikrobiologije
2. Struktura in funkcija prokariontske in evkariontske celice
3. Razdelitev mikroorganizmov
4. Virusi
4.1. Morfologija in zgradba
4.2. Taksonomska razdelitev
4.3. Razmnoževanje
4.4. Metode za dokazovanje
4.5. Vrste in patogeneza virusnih okužb
5. Prioni
6. Bakterije
6.1. Normalna mikrobna flora
6.2. Morfologija in zgradba celice
6.3. Taksonomija
6.4. Razmnoževanje
6.5. Metabolizem
6.6. Metode za dokazovanje
6.7. Širjenje in patogeneza bakterijskih okužb, toksini
6.8. Zdravljenje in antibiotiki
7. Imunski odziv in mikrobi
7.1. Zgradba in vloga imunskega sistema
7.2. Prirojen imunski sistem
7.3. Vnetje
7.4. Komplementni sistem
7.5. Pridobljen imunski sistem
7.6. Primarni in sekundarni imunski odziv
7.7. Protitelesa in imunoglobulini
7.8. Preobčutljivostne reakcije
8. Glive (plesni, kvasovke)
8.1. Morfologija in zgradba celice
8.2. Razmnoževanje
8.3. Patogeneza glivičnih okužb
8.4. Diagnostika glivičnih okužb
9. Enocelične praživali
10. Higiena in zdravje
10.1. Zgodovinski razvoj
10.2. Higiena in epidemiologija
10.3. Nastanek in zaščita pred nalezljivimi boleznimi
10.4. Higiena in sanitacija
10.5. Metode in postopki za odstranjevanje mikroorganizmov
10.6. Aseptični postopki, DDD
11. Živilska mikrobiologija
11.1. Mikrobiološki kriteriji in mikrobiološka kvaliteta
11.2. Ugotavljanje mikrobne mase
11.3. Rast in gojenje mikroorganizmov mikrohranila, makrohranila
12. Presnova in fermentacijski procesi
13. Vpliv mikroorganizmov na kvarjenje živil
14. Varovanje živil pred mikrobiološkim kvarjenjem (antimikrobna sredstva in konzervansi, bio-konzerviranje, probiotične bakterije)
15. Mikrobiološko neustrezna živila kot vir okužbe, zastrupitve, alergije
15.1. Bakterijske okužbe in zastrupitve
15. 2. Značilnosti in vrste virusnih

Dostopnost