Laboratorijska medicina

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

• Uvodni del: predstavitev klinične biokemije in laboratorijske diagnostike.
• Povezava med fiziologijo in merjenimi biokemičnih parametri pri zdravem človeku.
• Orientacijske referenčne vrednosti
• Biološka variabilnost zdravega posameznika, variabilnost v in med populacijami..
• Fiziološka in patofiziološka sestava bioloških vzorci, pri čemer je poudarek na krvi, urinu, blatu in znoju.
• Določanje ter interpretacija posameznih najpogostejših biokemičnih parametrov v kapilarni krvi in urinu ter drugih bioloških vzorcih.
• Prehrana, metabolizem in vrednosti bioloških parametrov, merjenih v bioloških vzorcih pri zdravem in obolelem posamezniku.
• Povezava med klinično biokemijo in prakso prehranskega svetovalca-dietetika. (seminarji)