Klinična prehrana II

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. Terminologija klinične prehrane.
2. Bolnišnična malnutricija.
3. Ocena prehranskega stanja.
3.1. Prehranski vidiki kroničnih vnetnih bolezni (KVČB, AR, KOPB…).
3.2. Prehrana onkološkega bolnika.
3.3. Perioperativna prehrana in prehrana po kirurških posegih na prebavilih.
3.4. Prehrana kritično bolnih.
3.5. Prehrana pri akutnih odpovedih organskih sistemov.
3.6. Proces regulacije telesne mase.
3.7. Motnje hranjenja in prehrambena podpora teh bolnikov.
3.8. Timska obravnava motenj hranjenja.
3.9. Alternativni režimi prehranjevanja bolnikov.
3.10. Prehrana bolnika z disfagijo.
3.11. Prehrana bolnika z razbremenilno/ izločevalno stomo (ileostoma,kolostoma).
4. Vrste umetne prehrane.
4.1. Enteralna prehrana (EP).
4.2. Hranjenje po hranilni sondi (NGS, PEG, PEJ).
4.3. Parenteralna prehrana (PP).
4.4. Ogljikovi hidrati, lipidi in aminokisline v PP.
4.5. Tekočine, elektroliti, elementi v sledovih in vitamini v PP. Pristopi za PP.
4.6. Komplikacije PP.
4.7. Parenteralna prehrana na domu (HPN).
5. Organizacija dietetske službe v bolnišnici.
5.1. Vloga dietetika v procesu zdravljenja bolnika.
5.2. Dietetska edukacija bolnikov in svojcev.

Dostopnost