Klinična prehrana I

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Spoznavanje pogostejših akutnih in kroničnih stanj
• Bolezni prebavil
• Bolezni jeter in trebušne slinavke
• Bolezni imunskega sistema in alergije
• Bolezni ledvic
• Nekatere bolezni centralnega živčevja
• Bolezni presnove maščob (dislipidemije)
• Maligna obolenja in zapleti zdravljenja malignih obolenj
• Posebnosti prehrane novorojenca in dojenčka
• Prirojene bolezni presnove
• Debelost
• Na koncu sklopa je študent sposoben razumeti posamezne bolezenske procese in vlogo prehrane v razvoju bolezenskega zdsravljenja in njegovem zdravljenju.

Ocena prehranskega stanja
• Sestava, uporaba in analiza dietnega dnevnika (intervjuja)
• Razumevanje klinične ocene stanja prehranjenosti (merive in biokemija)
• Ocena prehranskega vnosa glede na energijski vnos in glede na sestavo po posameznih skupinah hranil
• Ocena ustreznosti vnosa glede na trenutno bolezensko stanje bolnika
• Razumevanje navodil sodelujočega zdravstvenega osebja in sodelovanje pri izdelavi strategije zdravljenja
• Na koncu sklopa je študent sposoben oceniti prehransko stanje in navade bonika in jih ovrednotiti glede na trenutno bolezensko stanje in glede na načrt zdravljenja v sodelovanju z ostalimi člani zdravstvenega tima.

Načrtovanje diet in spremljanje programa klinične dietoterapije
• Sestava diete za posameznega bolnika med zdravljenjem v bolnišnici
• Prehranski plan ob odpustu iz bolnišnice
• Dietno svetovanje ob ambulantnih obiskih bolnikov
• Dietno svetovanje pri novorojencih in dojenčkih
• Spremljanje poteka dietne obravnave
• Beleženje vodenja bolnika in sooblikovanje zdravstvene dokumentacije
• Na koncu sklopa je študent sposoben za posameznega bolnika pripraviti individualen program dietoterapije ki temelji na predhodnji oceni stanja in navad bolnika in na programu zdravljenja preostalega zdravstvenega tima. Potek programa diteoterapije je sposoben spremljati in dokumentirati.