Kakovost in nadzor nad kakovostjo in varnostjo živil

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. ZAKONODAJA S PODROČJA KAKOVOSTI ŽIVIL
1.1. Definicije kakovosti in pomen analize pri ugotavljanju kakovosti
1.2. Predpisi, ki urejajo področje kmetijsko-živilskih proizvodov (razdelitev glede na področja, ki jih pokrivajo posamezna ministrstva v Sloveniji, zakoni, pravilniki)
1.3. Zakonodaja na področju označevanja zaščitenih kmetijskih pridelkov in živil
1.4. Nadzor nad prehranskimi dopolnili in živili za posebne zdravstvene namene

2. OZNAČEVANJE ŽIVIL
2.1. Splošno označevanje živil (nepredpakirana in predpakirana živila)
2.2. Označevanje hranilne in energijske vrednosti
2.3. Označevanje prehranskih in zdravstvenih trditev
2.4. Označevanje prehranskih dopolnil

3. ANALITSKE METODE V ŽIVILSTVU
3.1. Vzorčenje živila
3.2. Določanje makrohranil
3.3. Določanje energijske vrednosti živil
3.4. Določanje glutena
3.5. Senzorična analiza živil

Dostopnost