Informatika v zdravstvu

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Teoretični del:
1. Informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT)
2. Strojna oprema
3. Programska oprema
4. Podatki in podatkovne baze
5. Omrežja
6. Internet in njegove storitve
7. Informacijski sistemi (splošno in v zdravstvu)
8. Informacijska varnost
9. Strategije in ključni projekti e-zdravja

Praktični del:
1. Uporaba programov za urejanje besedil
2. Uporaba programov za urejanje preglednic (uporaba formul, relativno in absolutno naslavljanje, izdelava grafikonov, vrtilne tabele …)
3. Osnovno delo s statističnimi programi (npr. SPSS)
4. Uporaba programov za citiranje in navajanje virov

Dostopnost