Farmakologija in laboratorijska medicina

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Delna predmeta:
Farmakologija
Laboratorijska medicina

FARMAKOLOGIJA
Izvajalka: izr. prof. dr. Darja Barlič Maganja
• Osnove splošne farmakologije: načini uporabe zdravil (oralna, parenteralna itd), osnove farmakokinetike in farmakodinamike.
• Pregled zdravil po najpomembnejših farmakodinamskih skupinah in indikacijskih področjih ter kratka predstavitev njihovega delovanja, s poudarkom na dejavnikih, ki spreminjajo energijsko in hranilno ravnotežje ter hranilne potrebe organizma.
• Razdelitev pričakovanih učinkov zdravil na želene in nezaželene (opozarjanje na možnost resnih nezaželenih učinkov in ukrepe po njih), s poudarkom na dejavnikih, ki spreminjajo energijsko in hranilno ravnotežje ter hranilne potrebe organizma.
• Omemba farmakokinetičnih značilnosti zdravil, s poudarkom na dejavnikih, ki spreminjajo energijsko in hranilno ravnotežje ter hranilne potrebe organizma.
• Vpliv različne uporabe zdravil na režim prehranjevanja in fiziološke osnove režima prehranjevanja.

LABORATORIJSKA MEDICINA
Izvajalka: Klementina Berce, pred.
• Uvodni del: predstavitev klinične biokemije in laboratorijske diagnostike.
• Povezava med fiziologijo in merjenimi biokemičnih parametri pri zdravem človeku.
• Orientacijske referenčne vrednosti
• Biološka variabilnost zdravega posameznika, variabilnost v in med populacijami..
• Fiziološka in patofiziološka sestava bioloških vzorci, pri čemer je poudarek na krvi, urinu, blatu in znoju.
• Določanje ter interpretacija posameznih najpogostejših biokemičnih parametrov v kapilarni krvi in urinu ter drugih bioloških vzorcih.

Iz ocene posameznega vsebinskega področja
• Laboratorijska medicina 50%
• Farmakologija 50%

Dostopnost