Farmakologija

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

• Osnove splošne farmakologije: načini uporabe zdravil (oralna, parenteralna itd), osnove farmakokinetike in farmakodinamike.
• Pregled zdravil po najpomembnejših farmakodinamskih skupinah in indikacijskih področjih ter kratka predstavitev njihovega delovanja, s poudarkom na dejavnikih, ki spreminjajo energijsko in hranilno ravnotežje ter hranilne potrebe organizma.
• Razdelitev pričakovanih učinkov zdravil na želene in nezaželene (opozarjanje na možnost resnih nezaželenih učinkov in ukrepe po njih), s poudarkom na dejavnikih, ki spreminjajo energijsko in hranilno ravnotežje ter hranilne potrebe organizma.
• Omemba farmakokinetičnih značilnosti zdravil, s poudarkom na dejavnikih, ki spreminjajo energijsko in hranilno ravnotežje ter hranilne potrebe organizma.
• Vpliv različne uporabe zdravil na režim prehranjevanja in fiziološke osnove režima prehranjevanja.