Epidemiologija nalezljivih bolezni povezanih s hrano

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. EPIDEMIOLOGIJA NALEZLJIVIH BOLEZNI KOT APLIKATIVNA VEDA
1.1. Uvod v epidemiologijo in zgodovina epidemiologije;
1.2. Viri podatkov za epidemiološko delo;
1.3. Uporabnost podatkov in njihova kvaliteta;
1.4. Deskriptivna in analitična obdelava epidemioloških podatkov;
1.5. Vrste epidemioloških raziskav;
1.6. Osnovni kazalci pogostnosti bolezni;

2. EPIDEMIOLOŠKO SPREMLJANJE OKUŽB S HRANO
2.1. Opisna epidemiologija nalezljivih bolezni povezanih s hrano (značilnosti osebe, kraja in časa pri obravnavanju izbruha);
2.2. Obravnava skupka, izbruha in epidemije okužbe s hrano;

3. ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI HRANE
3.1. Mikroorganizmi, ki povzročajo okužbe in zastrupitve s hrano;
3.2. Dejavniki, ki vplivajo na širjenje okužbe;
3.3. Ukrepi za izboljšanje varnosti hrane.a.

Dostopnost