Dietetika

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Metode prehranske obravnave
• Ugotavljanje prehranskega statusa.
• Ugotavljanje prehranskih navad in količin zaužite hrane s posebnim ozirom na zahteve prehranske terapije.
• Delo in pristojnosti dietetika v zdravstvenem timu.
• Primeri obravnave primerov ugotavljanja prehranskega statusa in prehranskih navad.
• Nastopi pred skupino študentov/-k (igra vlog), analiza nastopov in priprav.

Prehrana pri različnih bolezenskih stanjih
• Prehrana v zdravljenju diabetesa
• Prehrana v zdravljenju bolezni srca in ožilja
• Prehrana v zdravljenju ledvičnih obolenj
• Prehrana v zdravljenju obolenj jeter
• Prehrana v zdravljenju gastrointestinalnega trakta
• Prehrana v zdravljenju AIDS

Alergije in intolerance na hrano
• Pomen ustreznega prilagajanja hrane pri preprečevanju izbruhov alergij in intoleranc na hrano

Načrtovanje prehrane
• Prilagajanje prehrane individualnim potrebam s spreminjanjem sestave živil.
• Prilagajanje prehrane individualnim potrebam s spreminjanjem sestave hranil.
• Prilagajanje prehrane individualnim potrebam s spreminjanjem teksture hrane.
• Prilagajanje prehrane individualnim potrebam ob upoštevanju različnih prehranskih navad, kulturnih vplivov in socio-ekonomskih razmer.
• Primeri obravnave primerov prilagajanja prehrane različnim zdravstvenim in socialnim potrebam
• Analiza obravnav in priprav na obravnave.

Dietno svetovanje
• Pomen hrane in njena socialna veljava.
• Metode in strategije dietetskega svetovanja.
• Evaluacija dietetskega svetovanja.
• Etika dietetskega svetovanja.
• Poznavanje nevarnosti prehranskih manipulacij in zmanjševanje nevarnosti teh manipulacij za posameznika.
• Nastopi pred skupino študentov/-k (igra vlog), analiza nastopov in priprav na nastope.

Dostopnost