Biokemija

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. UVOD V BIOKEMIJO
1.1. Biokemija kot veda
1.2. Molekulske osnove življenja
1.3. Medmolekulske interakcije
1.4. Molekula vode
1.5. Biološko pomembni elementi
2. BIOMOLEKULE
2.1. Aminokisline; struktura, lastnosti in funkcije proteinov; encimi: biokataliza, vloga vitaminov in mikroelementov v funkciji encimov
2.2. Ogljikovi hidrati: struktura in biološka vloga
2.3. Lipidi in celične membrane
2.4. Nukleozidi in nukleotidi
3.METABOLIZEM IN BIOSINTEZA
3.1. Katabolizem in anabolizem ogljikovih hidratov (glikoliza, citratni cikel, transport elektronov, oksidativna fosforilacija in uravnavanje nastanka ATP, glukoneogeneza, metabolizem glikogena); razlika med metabolizmom glukoze in fruktoze
3.2. Katabolizem in anabolizem lipidov (podrobneje o metabolizmu holesterola)
3.3. Katabolizem in anabolizem aminokislin
3.4. Katabolizem in anabolizem nukleotidov
4. PREBAVA OSNOVNIH SESTAVIN HRANE, TRANSPORT IN VKLJUČITEV V PRESNOVO (hormonsko uravnavanje na primeru inzulina, glukagona, adrenalina in noradrenalina)
5. POVEZOVANJE METABOLNIH POTI, RAZLIKA MED RAZLIČNIMI ORGANI
6. METABOLNI SINDROM, DIABETES, HIPERLIPIDEMIJA IN DEBELOST
7. UVOD V NUTRIGENETIKO IN NUTRIGENOMIKO