Biofizika

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. Fizikalne količine
2. Sile in navor
3. Energija
4. Atomi in molekule
5. Izotopi
6. Radioaktivno sevanje
6.1. Sevanje alfa
6.2. Sevanje beta
6.3. Sevanje gama
7. Meritve radioaktivnega sevanja
8. Električno polje
8.1 Naboj
8.2 Napetost
8.3 Tokokrogi in vezja
9. Magnetno polje
10. Valovanje
10.1 longitudinalno
10.2 transverzalno
11. Specialna čutila
11.1 Sluh
11.2 Mehansko ojačanje zvoka
11.3 Pretvorba mehanskega signala v električni potencial
11.4 Vid
11.5 Odboj in lom svetlobe
11.6 Pretvorba svetlobnega signala v električni potenciala
11.7 Leče in motnje vida
12. Biomehanika
12.1. Vzvod 1, 2 in 3 tipa
12.2. Vzvodi v hrbtenici
13. Biofizika celice
13.1 Transport in električni gradient skozi celično membrano
13.2 Mirovni membranski potencial
13.3. Akcijski potencial
14. Nernstov potencial
15. Bioelektrične lastnosti ionskih kanalčkov
16. Ionske črpalke
17. Akcijski potencial srčne mišice in potovanje potenciala vzdolž srčne mišice
18. Energijska bilanca človeka
19. Energijski tok metabolizma
20. Fizika in okolje
20.1 Oblike energij
20.2. Elektromagnetni spekter in elektromagnetni valovi (ionizirajoči in neionizirajoči)
21. Naravni pojav tople grede
22. Aerosol in klima
23. Stratosferski in troposferski ozon
24. Udar strele in sprostitev električnega naboja
25. Potresni valovi

26. VAJE IZ BIOFIZIKE OSMOZA in DIFUZIJA
26.1. Osmoza v rastlinskem in živalskem svetu.
26.2. Osmoza in difuzija snovi skozi polpropustno membrano jajčne celice (kokošje jajce).

Dostopnost