Javno zdravstvo, edukacija in komunikacija

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. JAVNO ZDRAVSTVO
a. Organizacija zdravstvenega varstva
i. Področje zdravstvenih domov
ii. Področje bolnišnic
iii. Področje drugih javnih zavodov, ki opravljajo zdravstveno dejavnost
b. Dostopnost zdravstvenega varstva
i. Zdravstveno varstvo na primarni, sekundarni in terciarni ravni
c. Determinante zdravja
i. Determinante naravnega okolja
ii. Determinante družbenega okolja
iii. Socialne determinante zdravja
2. EDUKACIJA
a. Edukacija v zdravstvu
i. Formalno, neformalno in vseživljenjsko učenje
ii. Znanstvene in strokovne osnove edukacijskega procesa
b. Proces edukacije v zdravstvu
i. Oblikovanje ciljev glede na ciljno populacijo
ii. Priprava didaktičnega okolja ter izbira didaktičnih metod in tehnik, sprotno vrednotenje dosežkov
iii. Organizacija zdravstveno vzgojnega programa (program, urnik, izvajalci)
iv. Analiza, evalvacija, izboljševanje programa
c. Izvedba zdravstveno vzgojnega programa
d. Spreminjanje in vzdrževanje vedenj in stališč
i. Socialni marketing
3. KOMUNIKACIJA
a. Komunikacija v zdravstvenih ustanovah
b. Komunikacija v zdravstvenem timu
c. Razvoj komunikacijskih spretnosti
d. Oblike komuniciranja v zdravstvenem okolju: sestanki, pogovori, posvetovanje, odločanje, …
e. Interpersonalno komuniciranje (asertivnost v komuniciranju)
f. Komunikacija s posamezniki v različnih življenjskih obdobjih