Gerontologija

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. Definicija gerontologije
2. Demografija in epidemiologija staranja
3. Mehanizmi staranja
a. Teorije staranja
b. Biološki vidiki staranja
c. Biološka in kronološka starost
4. Patofiziološka ozadja staranja
a. Vpliv staranja na gibalni sistem
b. Vpliv staranja na srčno-žilni sistem
c. Vpliv staranja na možgansko-žilni sistem
d. Vpliv staranja na ostale organske sisteme (koža, čutila, izločala, prebavila, endokrini sistem, imunski sistem, dihala)
e. Kronične bolezni v starosti
f. Telesna sestava v starosti
g. Kognitivni upad in demenca
h. Starostna krhkost
i. Sarkopenija in osteopenija
j. Psiho-socialni vidiki staranja
5. Preprečevanje zapletov staranja
a. Gibalna aktivnost v starosti
i. Zdravstveni vidiki telesne obremenitve in fiziološki vidiki telesne obremenitve v starosti
ii. Zdravstveni vidiki gibanja in športa v starosti
iii. Načrtovanje procesa športne vadbe v starosti
iv. Vodenje športne vadbe starostnikov
v. Etični in moralni standardi pri vadbi s starostniki
vi. Učinki športne vadbe na starejše z namenom ohranjanja zdravja in telesne zmogljivosti
vii. Previdnostni ukrepi in kontraindikacije za vadbo v starosti, principi varne vadbe v starosti
6. Osnove prehrane starostnikov
7. Starejši delavec
8. Priprava in implementacija strategij za zdravo staranje