Fiziologija gibalne/športne aktivnosti

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. Delo, moč in učinkovitost
a. Terminologija v fiziologiji gibalne-športne aktivnosti;
b. Način delovanja kolesarskih in tekaških ergometrov;
c. Direktna in indirektna kalorimetrija;
d. Vrednotenje porabe energije.

2. Energija in metabolizem
a. Termodinamika;
b. Homeostaza in regulacija;
c. Biološki kontrolni sistemi;
d. Zaloge energentov v telesu;
e. Vir energije za izbrano vadbo in trajanje.

3. Hormonski odziv med vadbo
a. Vpliv hormonov na poraba glikogena;
b. Permesivni in počasi delujoči hormoni;
c. Hormoni med in po gibalno/športni aktivnosti;
d. Interkcija med hormoni in substrati;

4. Acido-bazno ravnovesje v telesu

5. Regulacija temperature
a. Vloga hipotalamusa med in po gibalno/športni aktivnosti;
b. Termoregulacija v hladnem okolju;
c. Termoregulacija v toplem okolju;
d. Mehanizmi za odvajanje toplote v telesu.

6. Imunski sistem
a. Pridobljen in prirojen imunski odziv;
b. Akutno vnetje;
c. Vpliv vadbe na imunski odziv.

7. Laboratorijski testi fizične zmogljivosti
a. Mehanska in metabolna učinkovitost;
b. Postopki meritev za merjenje aerobne kapacitete/moči;
c. Postopki meritev za merjenje anaerobne kapacitete/moči;
d. Določanje območij obremenitve na podlagi izmenjave plinov;

8. Živčni sistem in skeletna mišica
a. Histologija z vadbo povzročene mišične poškodbe;
b. Prilagoditev na vadbo moči in vzdržljivosti;
c. Vloga satelitskih celic pri mišični hipertrofiji;
d. Regeneracija

9. Regeneracija energetskih substratov in skeletne mišice
a. Regeneracija skeletne mišice
b. Regeneracija ATP
c. Resinteza glikogena
d. Resinteza kreatin fosfata

10. Kardio-respiratorni vidik vadbe
a. Interakcija med srčnim pretokom, periferno upornostjo in arterijskim krvnim tlakom;
b. Venski in arterijski krvni sistem med gibalno/športno aktivnostjo;
c. Oskrba srca s krvjo;
d. Izmenjava plinov med organizmom in okolico;
e. Regulacija dihanja med mirovanjem in naporom.

11. Fiziološki vidik trenažnih prilagoditev
a. Principi preobremenitve, specifičnosti, individualnosti in reverzibilnosti;
b. Prilagoditve na anaerobni trening;
c. Prilagoditve na aerobni trening;
d. Arterio-venska razlika pri različnih obremenitvah;
e. Športno srce.

12. Fiziološki dejavniki za športni dosežek
a. Omejitveni dejavniki v različnih športnih panogah pri doseganju vrhunskih rezultatov.