Epidemiologija

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. Epidemiologija
a. Kratek zgodovinski razvoj in pregled dosežkov
b. Definicija, področja uporabe
c. Epidemiologija in javno zdravje
2. Merjenje zdravstvenega stanja v populaciji
a. Merjenje pogostosti bolezni
b. Tveganje in izpostavljenost
c. Incidenca in prevalenca
d. Smrtni primeri

3. Epidemiologija in preventiva: kronične nenalezljive bolezni
a. Vloga epidemiologije pri preprečevanju bolezni
b. Doseg/potencial preventivnega ukrepanja
c. Primarna in sekundarna preventiva
d. Strategije vezane na populacijo
4. Epidemiologija in preventiva: nalezljive bolezni
a. Vloga epidemiologije pri preprečevanju bolezni
b. Epidemija in endemične bolezni
c. Veriga okužbe (agent, prenos, gostitelj, okolje)
d. Preiskave in nadzor epidemij
5. Okoljska in poklicna epidemiologija
a. Okolje in zdravje
b. Izpostavljenost tveganju
c. Ocena tveganja
d. Epidemiologija poškodb
e. Posebnosti okoljske in poklicne epidemiologije

Dostopnost