Celoviti pristopi v tekmovalnem športu

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Konceptualni model vrhunskega športa
• Psihološki vidik;
• Sociološki vidik;
• Izgorelost v športu;
• Interdisciplinarni in multidisciplinarni pristop v vrhunskem športu;
• Holistični pristop pri regeneraciji.

Spremljanje trenažnega procesa
• Raziskovalna orodja;
• Fiziologija trenažne obremenitve;
• Kvantificiranje trenažne obremenitve;
• Trenutna praksa in orodja;
• Smernice za individualne športe;
• Smernice za ekipne športe;

Tekmovalni nastop – individualni športi
• Izbira primernega tempa za optimalni nastop na tekmovanju;
• Določanje območij intenzivnosti z uporabo naprednih merilnikov moči/hitrosti;
• Analiziranje tekmovalnega nastopa.

Pretreniranost
• Prepoznavanje pretreniranosti in merilni pristopi;
• Preprečevanje pretreniranosti.

Okrevanje:
• Konceptualni model;
• Model ‘total fitness’;
• Kvalitativne mere za spremljanje okrevanja;
• Kvantitativne mere za spremljanje okrevanja;
• Integracija tehnik za pospeševanje okrevanja v trenažni proces.

Regeneracijske tehnike:
• Fizikalno in biološko ozadje različnih metod;
• Spoznavanje glavnih metod;
• Aktivno okrevanje;
• Raztezanje;
• Izmenične kopeli in krioterapija;
• Hipobarična, hiperbarična vreča.

Prehrana in prehranska dopolnila:
• Interakcije prehranskih strategij in trenažnega procesa;
• Pogojenost prehrane s cilji in vsebinami vadbe;
• Prehranska dopolnila in njihova uporaba v regeneraciji.

Športna oprema
• Izbira tekmovalne opreme in interakcija s sponzorji;
• Pomen podporne ekipe za zagotavljanje nemotenega treniranja.