Aplikativna biomehanika

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

TELESNA DRŽA
• Kvantitativno vrednotenje in opisovanje telesne drže;
• Osnovni testi kliničnega pregleda (predklon, Thomasov test, izpadni korak, …);
• Video analiza z uporabo mobilnih aplikacij in primerjava dobljenih rezultatov z oceno iz vizualnega pregleda brez pripomočkov;
• Analiza drže skozi daljše časovno obdobje s pomočjo mobilnih nosljivih merilnikov.

CIKLIČNA GIBANJA
• Kvantitativno vrednotenje in opisovanje cikličnih gibanj (hoja, tek, kolesarjenje);
• Video analiza izbranih cikličnih gibanj z uporabo mobilnih aplikacij;
• Uporaba naprednih merilnih tehnik za vrednotenje in analiziranje izbranih cikličnih gibanj.

MOČ – (PO)SKOKI IN METI
• Vrednotenje na plošči za merjenje sil na podlago;
• Analiza dinamike obremenitve
• Indeks stabilnosti pri doskoku na ploščo za merjenje sil na podlago in primerjava z enostavno video analizo;
• (ne-)soodvisnost kinematičnih in dinamičnih parametrov.

KONTINUUM JAKOST-HITROST
• Odnos sila:hitrost
o Eno- in več-sklepna gibanja;
o Napovedovanje največje izometrične sile in največje teoretične hitrosti.
• Asimetrije;
• Akutni učinki;
• Skalirni faktor hitrosti prirastka sile/navora,;
• Pomen verbalne spodbude.

NATANČNOST
• Kognitivna obremenitev;
• Fizična obremenitev.

GIBLJIVOST
• Vrednotenje histereze;
• Učinki ohlajanja in ogrevanja.

BIOMEHANIKA V ERGONOMIJI
• Izbrani primeri biomehanskega vrednotenja ergonomije dela;
o Dvigovanje;
o prisilne drže;
o potiskanje;
o vlečenje.
• Izbrani primeri biomehanskega vrednotenja ergonomije športa:
o položaj telesa;
o športna oprema;
o športna podlaga.