Psihosocialni vidiki dela pri različnih ciljnih skupinah

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. Pomen telesne aktivnosti za psihično zdravje in počutje posameznikov
2. Upoštevanje psiholoških značilnosti in specifik pri delu z različnimi skupinami:
a. Razvojne značilnosti in dejavniki vadbe pri starejših;
b. Razvojne značilnosti in dejavniki vadbe pri otrocih in mladostnikih;
c. Specifike dela z rizičnimi skupinami, bolniki in posamezniki po poškodbi.

3. Motivacija za prevzemanje zdravega življenjskega sloga odraslih:
a. individualni in situacijski dejavniki motivacije;
b. intervencije za spodbujanje vadbe prebivalstva;
c. načrtovanje in spodbujanje vedenjskih sprememb (socio-kognitivni modeli, trans-teoretični model).
4. Spodbujanje zdravega psihološkega razvoja in osebnostne rasti skozi šport:
a. motivacija in razlogi za športno udejstvovanje pri otrocih in mladostnikih;
b. psihološki vidiki dela z mladimi športniki (učinkovite trenerske prakse, vloga staršev, vrstnikov v športu mladih).
5. Psihološki vidiki komunikacije in vodenja pri delu s specifičnimi skupinami:
a. spodbujanje učinkovite medosebne komunikacije;
b. stili vodenja in učinkovito vodenje skupine;
c. spodbujanje pozitivne klime v skupini;
d. strategije uspešnega reševanja konfliktov.

Dostopnost