Praktično usposabljanje

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Priprava študentov na praktično usposabljanje: pregled pravilnika praktičnega usposabljanja študentov fizioterapije, pregled pogojev za izbiro ustanove, predstavitev dokumentacije praktičnega usposabljanja, evalvacija praktičnega usposabljanja, pregled dokumentacije.

Praktično delo v zdravstvenih ustanovah na primarnem in sekundarnem nivoju organiziranosti javnega zdravstva.

Dostopnost