Obvladovanje bolečine

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. Mehanizmi nastanka bolečine
a. Filogenetska vloga bolečine
b. Teoretični koncepti nastanka bolečine
c. Nevrološko ozadje in aferentni sistem
d. Nociceptorji in njihova vloga pri občutenju bolečine
e. Vloga možganov pri nastanku bolečine
f. Multifaktorialno ozadje bolečine

2. Bio-psiho-socialni model razumevanja in obravnave bolečine
a. Vpliv bolečine na posameznika
b. Pomen psiho-socialnega konteksta pri doživljanju bolečine
c. Unikatnost mehanizmov in občutenja bolečine med posamezniki
d. Razmerje med občutkom varnosti in ogroženosti
e. Mehke veščine dela s pacienti

3. Akutna bolečina in njene lastnosti
a. Vloga akutne bolečine
b. Odziv organizma na akutno bolečino in lokalne vnetne procese
c. Izbira primernih terapevtskih postopkov in sistemov vrednotenja učinkovitosti

4. Kronična bolečina in njene lastnosti
a. Občutljivost živčnega sistema
b. Sistemsko vnetje in odziv organizma
c. Funkcionalne spremembe v delovanju organizma
d. Izbira primernih terapevtskih postopkov in sistemov vrednotenja učinkovitosti

Dostopnost