Obravnava mišično-skeletnih težav v obdobju rasti in staranja

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. Kratek pregled značilnosti mišično-skeletnega sistema ter drugih telesnih sistemov v različnih življenjskih obdobjih

2. Celostna obravnava motenj v ravnotežju in stabilnosti
a. Biomehanska podlaga, značilnosti in upravljanje ravnotežja v različnih življenjskih obdobjih
b. Razvoj upravljanja stabilnosti
c. Staranje in upad kakovosti upravljanja stabilnosti
d. Celostna obravnava otrok z motnjami v ravnotežju
e. Obravnava pacientov z nevrološkimi okvarami, ki prizadenejo ravnotežno funkcijo v različnih življenjskih obdobjih
f. Celostni pristopi k ohranjanju ravnotežja in stabilnosti pri starostnikih

3. Celostna obravnava za izboljšanje ali ohranjanje mobilnosti in splošne gibalne funkcije
a. Biomehanska podlaga, razvoj, značilnosti in upravljanje gibanja v različnih življenjskih obdobjih
b. Razvoj refleksnih in temeljnih gibalnih vzorcev v različnih fazah otroštva
c. S starostjo povezan upad gibalne funkcije
d. Celostna obravnava pacientov različnih starosti z okvarami v mobilnosti
e. Celostna obravnava starostnikov z omejitvami v mobilnosti in funkciji
f. Celostna obravnava ob prizadetosti funkcije zgornjega uda in finih gibalnih vzorcev v različnih življenjskih obdobjih

4. Gibalno učenje v različnih življenjskih obdobjih
a. Temeljna načela gibalnega učenja
b. Pomen gibalnega učenja v obravnavi pacientov različnih starosti
c. Učenje pravilnih vzorcev gibanja
d. Ponovno učenje funkcionalnih vzorcev gibanja po poškodbah živčnega ali mišično-skeletnega sistema

5. Celostna obravnava posameznih nevroloških in mišično-skeletnih problematik v različnih življenjskih obdobjih
a. Prilagajanje obravnave glede na življenjsko obdobje pojava bolezni
b. Prilagajanje obravnave glede na stadije bolezni ali potek

Dostopnost