Napredna testiranja in ocenjevanja mišično skeletnih težav

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. Ocene živčno-mišične funkcije
a. Vrednotenje Hoffmanovega refleksa in izzvanih motoričnih potencialov
b. Vrednotenje refleksa na razteg
c. Uporaba elektromiografije za vpogled v živčno-mišično funkcijo
d. Metode skrčkov za vpogled v živčno-mišično funkcijo
e. Vrednotenje posturalne kontrole s poudarkom na posturalnih reakcijah trupa
2. Vrednotenje mišične jakosti
a. Mišična jakosti in asimetrije v mišični jakosti kot dejavnik tveganja ali posledica poškodb
b. Vrednotenje izometrične mišične jakosti
c. Vrednotenje izokinetične jakosti in moči
3. Vrednotenje kinestezije
a. Metode vrednotenja občutka za silo
b. Metode vrednotenja občutka za položaj
c. Kvalitativni kinestetični testi
4. Uporaba visoko tehnoloških merilnih naprav in biomehanskih pristopov
a. Vrednotenje odnosa sila:hitrost:moč kot celovitega indikatorja zavestne mišične funkcije
b. Uporaba 3D kinematike za vrednotenje kakovosti gibanja
c. Poglobljeno vrednotenje ravnotežja in stabilnosti (različne analize v povezavi s kontrolo centra pritiska na podlago)
5. Napredne metode ocene aerobne in anaerobne vzdržljivosti
a. Meritve največje porabe kisika
b. Meritve anaerobne kapacitete (Wingate test)
c. Meritve bazalne presnove
6. Vrednotenje količine gibalne aktivnosti in sedentarnosti
a. Objektivno merjenje (pospeškometri)
b. Subjektivno merjenje (vprašalniki)
7. Umeščanje naprednih merilnih metod v proces diagnostike, zdravljenja in preventive
a. Določanje smiselnosti uporabe naprednih pristopov
b. Izbira primernega naprednega pristopa za posameznika