Mehkotkivna mobilizacija

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. Osnovna načela mehko-tkivne mobilizacije
a. Pristop k pacientu pri mehko-tkivni mobilizaciji in priprava pacienta
b. Umestitev mehko-tkivne mobilizacije v programu celostne obravnave pacienta

2. Izvedba mehko-tkivne mobilizacije za različne namene
a. Mehko-tkivna mobilizacija za odpravljanje adhezij
b. Mehko-tkivna mobilizacija za izboljšanje gibljivosti
c. Mehko-tkivna mobilizacija za zmanjšanje vnetja in edemov
d. Mehko-tkivna mobilizacija za zmanjševanje bolečine
e. Mehko-tkivna mobilizacija za izboljšanje funkcije

3. Tehnike mehko-tkivne mobilizacije
a. Tehnike zadrževanega pritiska
b. Frikcijska masaža
c. Oscilacijske tehnike
d. Spiralna masaža

4. Mehko-tkivna mobilizacija z uporabo pripomočkov
a. Preprosti mehanski pripomočki za izvedbo mehko-tkivne mobilizacije
b. Napredne naprave za mehko-tkivno mobilizacijo

5. Praktični primeri mehko-tkivne mobilizacije za posamezne strukture mišično-skeletnega sistema
a. Mehko-tkivna mobilizacija v področju trupa in hrbtenice
b. Mehko-tkivna mobilizacija v področju spodnjega uda
c. Mehko-tkivna mobilizacija v področju zgornjega uda