Fizioterapija v športu

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Študent pri predmetu razume in osvoji:

– Patofiziološke procese in mehanizmi nastanka najpogostejših akutnih in preobremenitvenih športnih poškodb,

– Simptome in znake najpogostejših akutnih in preobremenitvenih športnih poškodb,

– Temeljna načela preprečevanja akutnih športnih poškodb in učinkovitost različnih preventivnih ukrepov,

– Specifičnost fizioterapevtskih postopkov pri zdravljenju preobremenitvenih sindromov v športu,

– Fizioterapevtske postopke v post-operativni rehabilitaciji športnih poškodb,

– Postopke v prvi pomoči športniku,

– Kriterije za vračanje v proces treninga po najpogostejših športnih poškodbah;

– Načela postopnega vračanja v polno tekmovalno aktivnost po zaključenem zdravljenju najpogostejših akutnih in preobremenitvenih poškodb v športu.

Dostopnost